Pracovní brigáda č.1 a č.2/2024

V sobotu dne 13. 1. 2024 a o týden později v sobotu 20. 1. 2024 budou organizovány první pracovní brigády pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat nálety a křoviny v okolí spodního rybníka v Jetřichovci. Budeme tak dokončovat udržovací práce z roku 2023. Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.