ČRS MO
Těchobuz

Výdej povolenek

Další výdej povolenek na rybárně v Těchobuzi proběhne dne 21. března 2020 od 9 do 12 hodin.

Zrušení členské schůze

Vážené rybářky a rybáři, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od včerejšího dne, tj. 10. 3. 2020 (18 hod) zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru COVID-19, a to až do odvolání. Bohužel do této skupiny nařízení spadá i naše výroční členská schůze, která se měla konat v sobotu 28. 3. 2020.

V souladu s výše uvedeným jsem nucen odložit naší výroční členskou schůzi do odvolání tohoto zákazu.

O všem novém a podstatném vás budu informovat.

Bc. Petr Jirka, předseda

PS: Možná jste zaznamenali problém s našimi webovými stránkami, které byly napadeny a nevratně poškozeny. V současné době jsou již funkční, nicméně jsme přišli o většinu dat a musíme tyto znovu vytvářet.

Výdej povolenek nově přijatým členům

Vzhledem k odložení výroční členské schůze, Vám povolenky k rybolovu vydáme v sobotu dne 21. 3. 2020 od 9 do 12 hod na rybárně v Těchobuzi.

Přineste si s sebou rybářský lístek, fotografii na členskou legitimaci a finanční hotovost na povolenky  a známku.

Sobotní výdej povolenek

Vážení rybáři, vzhledem k státem nařízeným opatřením a nemožnosti osobních výdejů povolenek k rybolovu vám zasílám tento možný postup:

  • Nouzový výdej pro vás uskutečníme tuto sobotu – 21. března od  9 do 11 hod. na rybárně.
  • Výdej bude uskutečněn přes okno v zasedací místnosti, kdy výdejce bude uvnitř budovy a vy počkáte  před budovou venku.
  • Vezměte si ochranné roušky a při čekání v případě více osob dodržujte vzdálenost minimálně 3 metry.
  • Chceme se vám pokusit vyhovět, tak se prosím snažte dodržet požadované věci.
  • Kdyby byl někdo z jakéhokoli důvodu nemocen či trpěl jinými respiračními obtížemi,  nechte si odebrání povolenky na pozdější termín.

Předseda MO

Aktuální informace

V souvislosti s výskytem COVID -19 a přijatým krizovým opatřením nebylo možné v letošních jarních měsících uspořádat výroční členskou schůzi, rybářské závody a ani organizovat pracovní brigády.

Nezapomeňte však prosím, na úhradu členského příspěvku. Zde je termín úhrady prodloužen do doby ukončení mimořádných opatření souvisejících s výskytem koronaviru. Stále platí možnost individuálního výdeje povolenky k rybolovu – dohodněte si termín výdeje s panem Dítětem, popř. předsedou MO (kontakty jsou uvedeny na našem webu). Jak jsem vás již informoval, byly naše webové stránky napadeny a nevratně poškozeny. Snažíme se postupně tyto obnovit a poskytnout vám tak potřebné údaje.

Brigáda pro členy MO č. 1

Pro zájemce o splnění brigádnických povinnosti v letošním roce nabízíme první možnost. Oslovilo nás místní VOD Jetřichovec s prosbou o pomoc při sběru kamene. První brigáda se bude konat tento čtvrtek 7. 5. 2020 od 16 hod. Sraz u silážního žlabu (hnojiště) před obcí Těchobuz. Kdo má zájem a bude se chtít zúčastnit, potvrďte mi prosím účast na tel.číslo 602 151 552.

Pracovní brigáda č. 2

Pro zájemce o splnění členských povinností v letošním roce bude tuto sobotu 16. 5. 2020 od 8 hod organizována druhá pracovní brigáda. Bude prováděn úklid dřeva na rybárně, oprava oplocení apod. činnosti.

Návrhy na změnu Stanov ČRS

Vážení členové ČRS, rádi bychom Vás informovali o současném stavu projednávání návrhů na změnu Stanov ČRS. S ohledem na požadavky členské základny, organizačních složek ČRS i některých funkcionářů ČRS na změnu Stanov, se Republiková rada na dubnovém jednání v roce 2019 usnesla, že projedná návrhy na změnu Stanov a v roce 2020 je předloží k projednání a případnému schválení Republikovému sněmu.

Brigáda pro členy MO č. 3

V úterý 19. 5. 2020 od 16 hodin budeme dokončovat sběr kamene pro VOD Jetřichovec. Kdo má zájem si částečně splnit brigádnické povinnosti, sraz opět v 16 hod u hnojiště před obcí Těchobuz.