Vstupní školení zájemců o členství v ČRS

V sobotu dne 19. 2. 2022, bude organizováno vstupní školení zájemců o členství v Českém rybářském svazu, místní organizaci Těchobuz. Začátek od 8 hod na hospodářské budově ČRS (Těchobuz č.p. 90). Předpokládaná délka vstupního školení je cca 3- 4 hodiny, přičemž nedílnou součástí školení je ověření znalostí písemným testem. Vezměte si proto s sebou písemné potřeby. Budete-li, při písemném testu úspěšní, bude Vám vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“.

Pracovní brigáda pro členy

V sobotu dne 29. 1. 2022 bude organizována první pracovní brigáda pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat křoviny na sportovním rybníce Daniel, popř. Loudal. Sraz v 8 hodin na rybárně, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.