Jezírka rybárna

V průběhu letošního roku jsme začali s výměnou izolačních folií na okrasných jezírkách v objektu rybárny. Uplynulou sobotu 1. června 2024 jsme měnili plachtu u prostředního z nich. Jezírka slouží jako zásoba požární vody pro objekt rybárny, pro úschovu vánočních kaprů a v průběhu roku také k odchovu nástražních rybek.

Brigáda pro členy MO, sběr kamene

VOD Jetřichovec nás požádalo o pomoc při sběru kamene v Těchobuzi. Vyhlašujeme proto brigádu pro naše členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Sběr kamene se bude provádět příští úterý 30. 4. 2024 a čtvrtek 2. května 2024 v odpoledních hodinách. Sraz v 16 hodin na louce u studánky za rybníkem Daniel. Příjezd po hrázi rybníka Daniel, dále cestou pod chatami a na konci doprava pokračovat vjezdem na louku. Děkujeme všem, kteří přijdou pomoci.

Vstupní školení pro zájemce o členství v ČRS

V sobotu dne 24. 2. 2024 bude organizováno vstupní školení zájemců o členství v Českém rybářském svazu, místní organizaci Těchobuz. Začátek od 8 hod na hospodářské budově ČRS (Těchobuz č.p. 90). Předpokládaná délka vstupního školení je cca 3- 4 hodiny, přičemž nedílnou součástí školení je ověření znalostí písemným testem. Vezměte si proto s sebou písemné potřeby. Budete-li, při písemném testu úspěšní, bude Vám vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“.

Pracovní brigáda č.1 a č.2/2024

V sobotu dne 13. 1. 2024 a o týden později v sobotu 20. 1. 2024 budou organizovány první pracovní brigády pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat nálety a křoviny v okolí spodního rybníka v Jetřichovci. Budeme tak dokončovat udržovací práce z roku 2023. Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.

Odevzdání sumářů úlovků za rok 2023

Nezapomeňte prosím včas odevzdat sumáře úlovků za rok 2023. Tyto lze odevzdat osobně nebo poslat poštou na adresu: ČRS MO Těchobuz, Těchobuz 90, 39501 Pacov. Pro zájemce, kteří chtějí sumáře úlovků odevzdat osobně, budeme na rybárně ve dnech 6, 13 a 20. ledna 2024 (soboty) od 8 do 12 hodin. Při tomto si lze samozřejmě zakoupit novou povolenku k rybolovu na rok 2024. Výdej bude proveden v již novém informačním systému Českého rybářského svazu, systému RIS. Členské známky jsou nahrazeny pouze otiskem razítka, úlovkové lístky budou nově ve formátu A4 a na konci roku se již nemusí vyplňovat sumář úlovků.

Ačkoliv věříme, že vše bude fungovat bez větších problému, zkušenosti z předcházejících let nás opravňují, abychom Vás požádali při výdeji povolenek o trpělivost. V případě jakékoliv změny vás budeme informovat na těchto stránkách.