Pracovní brigáda pro členy č. 2

V sobotu dne 11. 2. 2023 budou pokračovat práce na prořezávce náletů a křovin u vrchního rybníka v Jetřichovci. Rybník by měl být po dokončení těchto údržbových prací odbahněn a revitalizován. Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky s sebou.