Sběr kamene 2

Zítra 10. května 2022 bude organizována 2. brigáda na sběr kamene. Sraz opět u rybárny v 16 hodin. Využijte příležitosti odpracovat si část brigádnických hodin a přijďte pomoci.

Brigáda pro členy, sběr kamene

VOD Jetřichovec nás požádalo o pomoc při sběru kamene v Těchobuzi. Vyhlašujeme proto brigádu pro naše členy, kteří si chtěji splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Sběr kamene se bude provádět příští čtvrtek 5. května 2022 v odpoledních hodinách. Sraz na rybárně v 16 hodin.

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze ČRS MO Těchobuz se uskuteční v sobotu 14. května 2022 od 14 hodin v kulturním domě v Salačově Lhotě.

Informace pro členy

Tuto sobotu 12. března 2022 budeme na rybárně vydávat povolenky novým členům. Chcete-li si vzít také povolenku nebo zaplatit členský příspěvek přijďte. Budeme tam od 8 do 12 hodin.

Pracovní brigáda pro členy (č.3)

Příští sobotu 12. 3. 2022 bude organizována již třetí pracovní brigáda pro naše členy. Sraz na rybárně v 8 hodin, budeme dokončovat prořezání křovin u sportovního rybníka Loudal.

Pracovní brigáda pro členy (č.2)

V sobotu dne 26. 2. 2022 bude organizována pracovní brigáda pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat křoviny na sportovním rybníce Loudal. Sraz v 8 hodin na rybárně, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.

Vstupní školení zájemců o členství v ČRS

V sobotu dne 19. 2. 2022, bude organizováno vstupní školení zájemců o členství v Českém rybářském svazu, místní organizaci Těchobuz. Začátek od 8 hod na hospodářské budově ČRS (Těchobuz č.p. 90). Předpokládaná délka vstupního školení je cca 3- 4 hodiny, přičemž nedílnou součástí školení je ověření znalostí písemným testem. Vezměte si proto s sebou písemné potřeby. Budete-li, při písemném testu úspěšní, bude Vám vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“.