Vstupní školení pro zájemce o členství v ČRS

V sobotu dne 24. 2. 2024 bude organizováno vstupní školení zájemců o členství v Českém rybářském svazu, místní organizaci Těchobuz. Začátek od 8 hod na hospodářské budově ČRS (Těchobuz č.p. 90). Předpokládaná délka vstupního školení je cca 3- 4 hodiny, přičemž nedílnou součástí školení je ověření znalostí písemným testem. Vezměte si proto s sebou písemné potřeby. Budete-li, při písemném testu úspěšní, bude Vám vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“.

Pracovní brigáda č.1 a č.2/2024

V sobotu dne 13. 1. 2024 a o týden později v sobotu 20. 1. 2024 budou organizovány první pracovní brigády pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat nálety a křoviny v okolí spodního rybníka v Jetřichovci. Budeme tak dokončovat udržovací práce z roku 2023. Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.