Odevzdání sumářů úlovků za rok 2023

Nezapomeňte prosím včas odevzdat sumáře úlovků za rok 2023. Tyto lze odevzdat osobně nebo poslat poštou na adresu: ČRS MO Těchobuz, Těchobuz 90, 39501 Pacov. Pro zájemce, kteří chtějí sumáře úlovků odevzdat osobně, budeme na rybárně ve dnech 6, 13 a 20. ledna 2024 (soboty) od 8 do 12 hodin. Při tomto si lze samozřejmě zakoupit novou povolenku k rybolovu na rok 2024. Výdej bude proveden v již novém informačním systému Českého rybářského svazu, systému RIS. Členské známky jsou nahrazeny pouze otiskem razítka, úlovkové lístky budou nově ve formátu A4 a na konci roku se již nemusí vyplňovat sumář úlovků.

Ačkoliv věříme, že vše bude fungovat bez větších problému, zkušenosti z předcházejících let nás opravňují, abychom Vás požádali při výdeji povolenek o trpělivost. V případě jakékoliv změny vás budeme informovat na těchto stránkách.