Vstupní školení nových členů a přezkoušení pro vydání 1. rybářského lístku.

V sobotu 20. února 2021 od 9 hod bude provedeno vstupní školení nových členů naší místní organizace. Školení proběhne v hospodářské budově MO ČRS Těchobuz (č.p. 90). Pro vydání osvědčení o splnění podmínek k vydání prvního rybářského lístku bude nezbytné absolvovat písemný test. Doporučujeme zájemcům, předem se seznámit se s rybářskou legislativou a platným rybářským řádem. Psací potřeby si vezměte s sebou.