Aktuální informace

V souvislosti s výskytem COVID -19 a přijatým krizovým opatřením nebylo možné v letošních jarních měsících uspořádat výroční členskou schůzi, rybářské závody a ani organizovat pracovní brigády.

Nezapomeňte však prosím, na úhradu členského příspěvku. Zde je termín úhrady prodloužen do doby ukončení mimořádných opatření souvisejících s výskytem koronaviru. Stále platí možnost individuálního výdeje povolenky k rybolovu – dohodněte si termín výdeje s panem Dítětem, popř. předsedou MO (kontakty jsou uvedeny na našem webu). Jak jsem vás již informoval, byly naše webové stránky napadeny a nevratně poškozeny. Snažíme se postupně tyto obnovit a poskytnout vám tak potřebné údaje.