Podzimní výlovy odchovných rybníků a hájení ryb.

V termínu od soboty 23. 10. 2021 do soboty 6. 11. 2021 budeme provádět výlovy odchovných rybníků. Na sportovních revírech v péči naší místní organizace (Trnávka 3 a Martinický 2A) bude v této době vyhlášen zákaz lovu kapra. Informační cedule budou umístěny na přístupových cestách.

Brigáda pro členy MO

V sobotu 29. května 2021 se konala pracovní brigáda pro členy naší MO, Prováděli jsme úklidové a údržbové práce v objektu a bezprostředním okolí.

Úlovky za rok 2020

V záložce „statistiky“ je přehled úlovků na našich sportovních revírech za rok 2020. Mohu konstatovat, že tyto jsou opět nadstandardní a jsou odrazem zvyšující se hospodářské produktivity naší místní organizace.

Plnění brigádnických povinností je doposud omezeno počtem osob (2) při hromadných akcích. Jakmile se současná opatření zásadním způsobem změní, budeme Vás o tom informovat a vytvoříme zájemcům podmínky pro splnění brigád.

Přejeme Vám všem i v letošní rybářské sezoně bohaté úlovky a hezké okamžiky u vody.

Petr Jirka, předseda MO

Aktuality k výkonu rybářského práva od ČRS

v souvislosti s ukončením nouzového stavu k 11. 4. 2021, jsme dne 8. 4. 2021 informovali širokou rybářskou veřejnost na webových stránkách ČRS, že od pondělí 12. 4. 2021 bude lov ryb povolen po celou povolenou denní dobu lovu, tzn. aktuálně od 4 do 24 hod. na mimopstruhových a od 6 do 20 hodin na pstruhových revírech. Zároveň bude ukončeno omezení volného pohybu osob, proto bude možné lov ryb udicí provozovat na všech vodních plochách v rámci působnosti povolenky, tzn. i mimo okres bydliště rybáře.

Toto naše vyjádření potvrdilo svým stanoviskem i Ministerstvo zemědělství ČR viz odkaz níže.

Nicméně je nutné zdůraznit, že spolková činnost je omezena opatřením Ministerstva zdravotnictví, kdy spolková činnost je povolena s účastí ve stejný čas max. 20 osob ve venkovních prostorách  a max. 10 osob ve vnitřních prostorách staveb, pořádání zkoušek na první rybářský lístek za účasti max. 10 osob a další max. 3 osoby z řad veřejnosti (celkový počet osob, tedy všech, zejména pak uchazečů o zkoušku, zkoušejících a veřejnosti je nejvýše 13 osob), a to při dodržení veškerých hygienických opatření, zejména:

nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Odkaz Mze: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-a-myslivost-od-12-4.html