Pracovní brigáda pro členy

V sobotu dne 29. 1. 2022 bude organizována první pracovní brigáda pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat křoviny na sportovním rybníce Daniel, popř. Loudal. Sraz v 8 hodin na rybárně, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.

Odevzdání sumářů úlovků a výdej povolenek na rok 2022

Nezapomeňte prosím včas odevzdat sumáře úlovku za rok 2021. Tyto lze odevzdat osobně nebo poslat poštou na adresu: ČRS MO Těchobuz, Těchobuz 90, 39501 Pacov. Pro zájemce, kteří chtějí sumáře úlovků odevzdat osobně budeme na rybárně ve dnech 8 a 15. ledna 2022 (soboty) od 9 do 12 hodin. Při tomto si lze samozřejmě zakoupit novou povolenku k rybolovu, na rok 2022. Další termín výdeje povolenek pak bude proveden v sobotu 5. února 2022, opět od 9 do 12 hodin. V případě jakékoliv změny vás budeme informovat na těchto stránkách.

Aktuální informace

Vážení členové, jak jste jistě zaznamenali, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme v letošním roce vynechali uspořádání výroční členské schůze. Velice nás to mrzí, nemohli jsme mezi sebou přivítat a oficiálně pasovat nové členy na rybáře, brigády jsem uspořádali v omezeném režimu a i ostatní pracovní činnosti se konaly pouze okrajově. V příštím roce, který je také zároveň rokem volebním, bude výroční členská schůze uspořádána. Nezapomeňte prosím včas odevzdat sumáře úlovků a to do 15 dnů po skončení platnosti povolenky. Předpokládáme, že budeme opět o prvních lednových sobotách vydávat povolenky a přijímat vaše sumáře úlovků. O přesných termínech vás budeme informovat.

Podzimní výlovy odchovných rybníků a hájení ryb.

V termínu od soboty 23. 10. 2021 do soboty 6. 11. 2021 budeme provádět výlovy odchovných rybníků. Na sportovních revírech v péči naší místní organizace (Trnávka 3 a Martinický 2A) bude v této době vyhlášen zákaz lovu kapra. Informační cedule budou umístěny na přístupových cestách.