Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze ČRS MO Těchobuz se uskuteční v sobotu dne 18. března 2023 od 14 hodin v kulturním domě v Salačově Lhotě

  • Zahájení – přivítání hostů, schválení programu, volba mandátové, návrhové komise a komise pro přejímku rybích násad
  • Zpráva předsedy MO o činnosti organizace za uplynulé období
  • Zpráva vedoucího RS
  • Zpráva účetního o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
  • Zpráva dozorčí komise
  • Zpráva mandátové komise
  • Diskuze
  • Usnesení
  • Závěr