Brigáda pro členy MO

V sobotu 29. května 2021 se konala pracovní brigáda pro členy naší MO, Prováděli jsme úklidové a údržbové práce v objektu a bezprostředním okolí.

Úlovky za rok 2020

V záložce „statistiky“ je přehled úlovků na našich sportovních revírech za rok 2020. Mohu konstatovat, že tyto jsou opět nadstandardní a jsou odrazem zvyšující se hospodářské produktivity naší místní organizace.

Plnění brigádnických povinností je doposud omezeno počtem osob (2) při hromadných akcích. Jakmile se současná opatření zásadním způsobem změní, budeme Vás o tom informovat a vytvoříme zájemcům podmínky pro splnění brigád.

Přejeme Vám všem i v letošní rybářské sezoně bohaté úlovky a hezké okamžiky u vody.

Petr Jirka, předseda MO

Aktuality k výkonu rybářského práva od ČRS

v souvislosti s ukončením nouzového stavu k 11. 4. 2021, jsme dne 8. 4. 2021 informovali širokou rybářskou veřejnost na webových stránkách ČRS, že od pondělí 12. 4. 2021 bude lov ryb povolen po celou povolenou denní dobu lovu, tzn. aktuálně od 4 do 24 hod. na mimopstruhových a od 6 do 20 hodin na pstruhových revírech. Zároveň bude ukončeno omezení volného pohybu osob, proto bude možné lov ryb udicí provozovat na všech vodních plochách v rámci působnosti povolenky, tzn. i mimo okres bydliště rybáře.

Toto naše vyjádření potvrdilo svým stanoviskem i Ministerstvo zemědělství ČR viz odkaz níže.

Nicméně je nutné zdůraznit, že spolková činnost je omezena opatřením Ministerstva zdravotnictví, kdy spolková činnost je povolena s účastí ve stejný čas max. 20 osob ve venkovních prostorách  a max. 10 osob ve vnitřních prostorách staveb, pořádání zkoušek na první rybářský lístek za účasti max. 10 osob a další max. 3 osoby z řad veřejnosti (celkový počet osob, tedy všech, zejména pak uchazečů o zkoušku, zkoušejících a veřejnosti je nejvýše 13 osob), a to při dodržení veškerých hygienických opatření, zejména:

nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Odkaz Mze: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/rybareni-a-myslivost-od-12-4.html

Aktuality

S ohledem na Usnesení vlády České republiky č. 299 ze dne 18. března 2021 a Usnesení vlády České republiky č. 298 ze dne 18. března 2021 sděluje Ministerstvo zemědělství následující:

Rybářství

Výkon rybářského práva

– individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu nebo hlavního města Prahy v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod, a to s účinností od 22. března 2021

– výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech, a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Aktualita k rybolovu ze dne 5. 3. 2021

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo dne 5.3. 2021 tiskovou zprávu k aktuálním opatřením dopadajícím na rybářství. Toto stanovisko bylo projednáno a schváleno Ústředním krizovým štábem Vlády ČR.

Individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území katastru obce v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod.

Výkon rybářského práva v rybářských revírech a v rybníkářství jako např. zarybňování, výlovy a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.

Výkon funkce rybářské stráže je součástí výjimky z platných opatření a je možné ji vykonávat v plném rozsahu.

Nabídka živých nástrah – červíků

Dostali jsme zajímavou nabídku od pana Zbyňka Raška ( 776 530 049) na zajištění červíků pro rybolov. Máte- li o tyto zájem, kontaktujte ho na výše uvedeném čísle. Dále lze jeho prostřednictvím zajistit věci na plavanou a to za za zajímavé ceny.

Výdej povolenek

V sobotu dne 13. března 2021 bude od 9 hod prováděn na rybárně v Těchobuzi výdej povolenek a členských známek. Lze předpokládat, že budou v platnosti protiepidemická opatření, řiďte se jimi prosím.

Výdej povolenek avízovaný na sobotu dne 13. března 2021 nelze z důvodu vyhlášených mimořádných opatřeních realizovat.

Vstupní školení nových členů a přezkoušení pro vydání 1. rybářského lístku.

V sobotu 20. února 2021 od 9 hod bude provedeno vstupní školení nových členů naší místní organizace. Školení proběhne v hospodářské budově MO ČRS Těchobuz (č.p. 90). Pro vydání osvědčení o splnění podmínek k vydání prvního rybářského lístku bude nezbytné absolvovat písemný test. Doporučujeme zájemcům, předem se seznámit se s rybářskou legislativou a platným rybářským řádem. Psací potřeby si vezměte s sebou.

Odevzdání sumářů úlovků za rok 2020 a výdej povolenek na rok 2021

Povolenky k rybolovu můžete odevzdat na rybárně v Těchobuzi v těchto termínech:

Sobota 2. 1. 2021 od 9.00 do 12.00 hod
Sobota 9. 1.2021 od 9.00 do 12.00 hod
Sobota 16. 1. 2021 od 9.00 do 12.00 hod

Po odevzdání řádně vyplněného sumáře úlovků si můžete zakoupit členské známky a povolenky na rok 2021.

Využijte prosím této příležitosti.

Dojde-li ke zhoršení epidemiologické situace, řiďte se platnými opatřeními.