Pracovní brigáda pro členy č.3

V sobotu dne 13. 5. 2023 bude organizována další pracovní brigáda pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti. Sraz v 8 hodin na rybárně v Těchobuzi.

Úlovky za rok 2022

V sekci (statistiky) byl přidán přehled úlovků na našich sportovních revírech za uplynulý rok.

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze ČRS MO Těchobuz se uskuteční v sobotu dne 18. března 2023 od 14 hodin v kulturním domě v Salačově Lhotě

  • Zahájení – přivítání hostů, schválení programu, volba mandátové, návrhové komise a komise pro přejímku rybích násad
  • Zpráva předsedy MO o činnosti organizace za uplynulé období
  • Zpráva vedoucího RS
  • Zpráva účetního o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
  • Zpráva dozorčí komise
  • Zpráva mandátové komise
  • Diskuze
  • Usnesení
  • Závěr

Pracovní brigáda pro členy č. 2

V sobotu dne 11. 2. 2023 budou pokračovat práce na prořezávce náletů a křovin u vrchního rybníka v Jetřichovci. Rybník by měl být po dokončení těchto údržbových prací odbahněn a revitalizován. Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky s sebou.

Pracovní brigáda pro členy č. 1

V sobotu dne 28. 1. 2023 bude organizována první pracovní brigáda pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat nálety a křoviny v okolí vrchního rybníka v Jetřichovci (rybník je vidět ze silnice). Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.

Vstupní školení pro zájemce o členství v ČRS

V sobotu dne 25. 2. 2023, bude organizováno vstupní školení zájemců o členství v Českém rybářském svazu, místní organizaci Těchobuz. Začátek od 8 hod na hospodářské budově ČRS (Těchobuz č.p. 90). Předpokládaná délka vstupního školení je cca 3- 4 hodiny, přičemž nedílnou součástí školení je ověření znalostí písemným testem. Vezměte si proto s sebou písemné potřeby. Budete-li, při písemném testu úspěšní, bude Vám vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“.

Odevzdání sumářů

Odevzdání sumářů úlovků a výdej povolenek na rok 2023

Nezapomeňte prosím včas odevzdat sumáře úlovku za rok 2022. Tyto lze odevzdat osobně nebo poslat poštou na adresu: ČRS MO Těchobuz, Těchobuz 90, 39501 Pacov. Pro zájemce, kteří chtějí sumáře úlovků odevzdat osobně budeme na rybárně ve dnech 7. a 14. ledna 2023 (soboty) od 9 do 12 hodin. Při tomto si lze samozřejmě zakoupit novou povolenku k rybolovu, na rok 2023. Další termín výdeje povolenek pak bude proveden v sobotu 4. února 2023, opět od 9 do 12 hodin. V případě jakékoliv změny vás budeme informovat na těchto stránkách.