Pracovní brigáda pro členy č. 1

V sobotu dne 28. 1. 2023 bude organizována první pracovní brigáda pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat nálety a křoviny v okolí vrchního rybníka v Jetřichovci (rybník je vidět ze silnice). Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.