Pracovní brigáda pro členy

V sobotu dne 29. 1. 2022 bude organizována první pracovní brigáda pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat křoviny na sportovním rybníce Daniel, popř. Loudal. Sraz v 8 hodin na rybárně, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.