Pracovní brigáda pro členy č. 2

V sobotu dne 11. 2. 2023 budou pokračovat práce na prořezávce náletů a křovin u vrchního rybníka v Jetřichovci. Rybník by měl být po dokončení těchto údržbových prací odbahněn a revitalizován. Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky s sebou.

Pracovní brigáda pro členy č. 1

V sobotu dne 28. 1. 2023 bude organizována první pracovní brigáda pro členy, kteří si chtějí splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Budeme prořezávat nálety a křoviny v okolí vrchního rybníka v Jetřichovci (rybník je vidět ze silnice). Sraz v 8 hodin u rybníka, pilky, sekerky a dobrou náladu s sebou.

Vstupní školení pro zájemce o členství v ČRS

V sobotu dne 25. 2. 2023, bude organizováno vstupní školení zájemců o členství v Českém rybářském svazu, místní organizaci Těchobuz. Začátek od 8 hod na hospodářské budově ČRS (Těchobuz č.p. 90). Předpokládaná délka vstupního školení je cca 3- 4 hodiny, přičemž nedílnou součástí školení je ověření znalostí písemným testem. Vezměte si proto s sebou písemné potřeby. Budete-li, při písemném testu úspěšní, bude Vám vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“.

Odevzdání sumářů

Odevzdání sumářů úlovků a výdej povolenek na rok 2023

Nezapomeňte prosím včas odevzdat sumáře úlovku za rok 2022. Tyto lze odevzdat osobně nebo poslat poštou na adresu: ČRS MO Těchobuz, Těchobuz 90, 39501 Pacov. Pro zájemce, kteří chtějí sumáře úlovků odevzdat osobně budeme na rybárně ve dnech 7. a 14. ledna 2023 (soboty) od 9 do 12 hodin. Při tomto si lze samozřejmě zakoupit novou povolenku k rybolovu, na rok 2023. Další termín výdeje povolenek pak bude proveden v sobotu 4. února 2023, opět od 9 do 12 hodin. V případě jakékoliv změny vás budeme informovat na těchto stránkách.

Sběr kamene 2

Zítra 10. května 2022 bude organizována 2. brigáda na sběr kamene. Sraz opět u rybárny v 16 hodin. Využijte příležitosti odpracovat si část brigádnických hodin a přijďte pomoci.

Brigáda pro členy, sběr kamene

VOD Jetřichovec nás požádalo o pomoc při sběru kamene v Těchobuzi. Vyhlašujeme proto brigádu pro naše členy, kteří si chtěji splnit brigádnické povinnosti v letošním roce. Sběr kamene se bude provádět příští čtvrtek 5. května 2022 v odpoledních hodinách. Sraz na rybárně v 16 hodin.

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Výroční členská schůze ČRS MO Těchobuz se uskuteční v sobotu 14. května 2022 od 14 hodin v kulturním domě v Salačově Lhotě.