Termín výroční členské schůze 2020

V souladu s platným zněním Stanov ČRS, která nám ukládají povinnost svolat nejméně 1x ročně členskou schůzi Vám tímto sdělujeme, že termín naší Výroční členské schůze byl stanoven na sobotu 19. září 2020 od 14 hodin ve společenském sále v Těchobuzi. Nelze dopředu predikovat další vývoj epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV 2, nicméně berte prosím tento termín za závazný. V případě jakékoliv změny Vás budeme s předstihem informovat.

Předseda MO

Vyjádření ČRS k obdrženým připomínkám k pracovnímu návrhu na změny Stanov ČRS

Vážení rybáři, po více než týdnu možnosti podávání připomínek k pracovnímu materiálu návrhu na změny Stanov ČRS bychom Vám rádi poděkovali za celou řadu podnětů, které zasíláte. Termín 29. května 2020 pro podání připomínek trvá a další náměty jsou samozřejmě vítány. Protože přichází celá řada dotazů na upřesnění a odůvodnění navržených úprav Stanov ČRS, pokusíme se objasnit několik klíčových oblastí návrhu, které jsou nejvíce diskutovány, a zároveň nastínit, jak by se mohla některá navržená ustanovení v případě jejich akceptace Republikovým sněmem ČRS promítnout v praxi.

Číst více

Brigáda pro členy MO č. 3

V úterý 19. 5. 2020 od 16 hodin budeme dokončovat sběr kamene pro VOD Jetřichovec. Kdo má zájem si částečně splnit brigádnické povinnosti, sraz opět v 16 hod u hnojiště před obcí Těchobuz.

Návrhy na změnu Stanov ČRS

Vážení členové ČRS, rádi bychom Vás informovali o současném stavu projednávání návrhů na změnu Stanov ČRS. S ohledem na požadavky členské základny, organizačních složek ČRS i některých funkcionářů ČRS na změnu Stanov, se Republiková rada na dubnovém jednání v roce 2019 usnesla, že projedná návrhy na změnu Stanov a v roce 2020 je předloží k projednání a případnému schválení Republikovému sněmu.

Číst více

Pracovní brigáda č. 2

Pro zájemce o splnění členských povinností v letošním roce bude tuto sobotu 16. 5. 2020 od 8 hod organizována druhá pracovní brigáda. Bude prováděn úklid dřeva na rybárně, oprava oplocení apod. činnosti.

Brigáda pro členy MO č. 1

Pro zájemce o splnění brigádnických povinnosti v letošním roce nabízíme první možnost. Oslovilo nás místní VOD Jetřichovec s prosbou o pomoc při sběru kamene. První brigáda se bude konat tento čtvrtek 7. 5. 2020 od 16 hod. Sraz u silážního žlabu (hnojiště) před obcí Těchobuz. Kdo má zájem a bude se chtít zúčastnit, potvrďte mi prosím účast na tel.číslo 602 151 552.

Aktuální informace

V souvislosti s výskytem COVID -19 a přijatým krizovým opatřením nebylo možné v letošních jarních měsících uspořádat výroční členskou schůzi, rybářské závody a ani organizovat pracovní brigády.

Nezapomeňte však prosím, na úhradu členského příspěvku. Zde je termín úhrady prodloužen do doby ukončení mimořádných opatření souvisejících s výskytem koronaviru. Stále platí možnost individuálního výdeje povolenky k rybolovu – dohodněte si termín výdeje s panem Dítětem, popř. předsedou MO (kontakty jsou uvedeny na našem webu). Jak jsem vás již informoval, byly naše webové stránky napadeny a nevratně poškozeny. Snažíme se postupně tyto obnovit a poskytnout vám tak potřebné údaje.

Sobotní výdej povolenek

Vážení rybáři, vzhledem k státem nařízeným opatřením a nemožnosti osobních výdejů povolenek k rybolovu vám zasílám tento možný postup:

  • Nouzový výdej pro vás uskutečníme tuto sobotu – 21. března od  9 do 11 hod. na rybárně.
  • Výdej bude uskutečněn přes okno v zasedací místnosti, kdy výdejce bude uvnitř budovy a vy počkáte  před budovou venku.
  • Vezměte si ochranné roušky a při čekání v případě více osob dodržujte vzdálenost minimálně 3 metry.
  • Chceme se vám pokusit vyhovět, tak se prosím snažte dodržet požadované věci.
  • Kdyby byl někdo z jakéhokoli důvodu nemocen či trpěl jinými respiračními obtížemi,  nechte si odebrání povolenky na pozdější termín.

Předseda MO

Výdej povolenek nově přijatým členům

Vzhledem k odložení výroční členské schůze, Vám povolenky k rybolovu vydáme v sobotu dne 21. 3. 2020 od 9 do 12 hod na rybárně v Těchobuzi.

Přineste si s sebou rybářský lístek, fotografii na členskou legitimaci a finanční hotovost na povolenky  a známku.